Bli fadder

FadderverksamhetBli fadder till ett barn i Ukraina eller Nepal genom att ge en gåva på 200:–/månad.

Du få regelbunden information om det barn som du får tilldelat av oss, som du då stödjer.

Att bli fadder

Vill du bli fadder sänder du bara din betalning till vårt plusgiro-konto 322500–0. Märk talongen med:

  • Fadder Ukraina
  • Fadder Nepal
Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny