Kategori: / Nepal /

Arbetet i Nepal

4 september 2014 – Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Mission i Öst har börjat hjälpa barn med Hiv sedan 2013.

Idag stödjer vi ett kristet barnhem i Kathmandu, Nepal, som tar hand om barn med Hiv.

Vi stödjer dem ekonomiskt. Vi stödjer även ekonomiskt så att dessa barn skall få komma på sommarläger i Nepal.

För närvarande finns det 4 barn som snart blir 6 barn. Målsättningen är hela tiden utöka antalet barn. Dessa barn har oftast blivit föräldralösa då deras föräldrar har dött i AIDS.

Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny