Om oss

Bakgrund

Mission i Öst är en icke vinstdrivande humanitär organisation som bygger på kristna värdegrunder. Arbetsnamnet utanför Sverige går under namnet Heart4children.

Mission i Öst är registrerat i Sverige och startade efter att grundaren Michael Wallenberg och hans fru Anneli besökte Ukraina 1991 och såg den nöd som fanns bland gatubarn och barnhemsbarn. Michael Wallenberg har sin bakgrund inom turistnäringen som resebyråtjänsteman.

Ukraina

Förnödenheter

Arbetet i Ukraina startade med insamling av humanitär hjälp så som kläder, skor, livsmedel, handikapputrustning samt sjukvårdsmaterial. Hjälpen kanaliserades genom olika lokala församlingar, till barnhem, vårdinrättningar och andra handikapporganisationer samt barn- och ungdomsfängelser.

Arbetet har varit möjligt pga hjälp från olika kyrkor, skolor och samfund, villiga vänner och företag, som ställt upp med sin tid, expertis och medel. Många 100-tals ton med nödhjälp har nått behövande barn och deras familjer i Ukraina.

Sommarläger

Arbetet utvidgades till att ordna sommarläger i Sverige sedan 1994, även direkt hjälp har givits till Tjernobyls innevånare och brandväsende, samt att Mission i Öst har givit fri tandvård genom vår svensk tandvårdsbuss till cancersjuka barn och fattiga familjer i byarna.

Cancer-behandling

Sedan 1995 utökades arbetet till att hjälpa fattiga och mycket svår sjuka barn, att få livräddande sjukvård i väst. Under årens lopp har ett 30-tal barn fått denna livsviktiga hjälp kostnadsfritt. Det har bestått av barn med bl.a. hjärntumörer och annan sorts cancer, samt hjälp till mycket svårt brännskadade, till ett uppskattat värde överstigande 8 miljoner SEK.

Vad vi har gjort

Alla som är med i arbetet ställer upp frivilligt med tid, kunskap och medel. Våra sponsorer är vänner, församlingar, företag, sjukhus och organisationer. Vårt arbete består i att hjälpa sjuka, fattiga, handikappade barn och ungdomar i Ukraina både andligt, fysiskt och medicinskt. Många barn bor på gatan eller på olika institutioner och kommer från fattig bakgrund.

Sammanfattningsvis

… arbetar Mission i Öst med att:

  • Vi ger medicinsk humanitär hjälp till behövande som är donerat från väst
  • Vi ger livräddande sjukvård i väst för fattiga och svårt sjuka barn som kommer från Ukraina
  • Vi ordnar sommarläger i Sverige varje år för barnhemsbarn & gatubarn som kommer från Ukraina

Michael Wallenberg

… är grundaren av Mission i Öst. Han startade sitt arbete i Ukraina 1991 och har under årens gång hjälpt samt räddat många barns liv. Mission i Öst bidrar med både humanitär hjälp och ger ljusa glimtar i barns liv.

Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny