Kategori: / Ukraina /

Lekplatsen färdigställd i Lviv, Ukraina

24 oktober 2014 – Ukraina

Alla barnen på barnhemmet på Grace Children Home

Alla barnen på barnhemmet på Grace Children Home

Ny lekplats

I September månad 2014 har vi fått klart en lekplats för barnen på barnhemmet Grace Children Home i Lviv i västra Ukraina.

Student-gåvor

Tack vare frivilligt arbete från studenter i Malmö, fick vi en gåva som gjorde det möjligt att sätta upp denna lekplats.

Lekplatsen utanför barnhemmet Grace Children Home

Lekplatsen utanför barnhemmet Grace Children Home

Arbetet i Ukraina

4 september 2014 – Ukraina

Förnödenheter

Arbetet i Ukraina startade med insamling av humanitär hjälp så som kläder, skor, livsmedel, handikapputrustning samt sjukvårdsmaterial. Hjälpen kanaliserades genom olika lokala församlingar, till barnhem, vårdinrättningar och andra handikapporganisationer samt barn- och ungdomsfängelser.

Arbetet har varit möjligt pga hjälp från olika kyrkor, skolor och samfund, villiga vänner och företag, som ställt upp med sin tid, expertis och medel. Många 100-tals ton med nödhjälp har nått behövande barn och deras familjer i Ukraina.

Sommarläger

Arbetet utvidgades till att ordna sommarläger i Sverige sedan 1994, även direkt hjälp har givits till Tjernobyls innevånare och brandväsende, samt att Mission i Öst har givit fri tandvård genom vår svensk tandvårdsbuss till cancersjuka barn och fattiga familjer i byarna.

Cancer-behandling

Sedan 1995 utökades arbetet till att hjälpa fattiga och mycket svår sjuka barn, att få livräddande sjukvård i väst. Under årens lopp har ett 30-tal barn fått denna livsviktiga hjälp kostnadsfritt. Det har bestått av barn med bl.a. hjärntumörer och annan sorts cancer, samt hjälp till mycket svårt brännskadade, till ett uppskattat värde överstigande 8 miljoner SEK.

Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny