Vårt arbete

Vad vi gör idag

Vi inriktar vårt arbete till att direkt hjälpa barn i utsatt läge, de svagaste i samhället, och ser till deras behov. De länder som vi idag har arbete i är Ukraina och Nepal.

Vi samarbetar med lokala församlingar och kristna organisationer för att på den vägen försäkra oss om att hjälpen kommer direkt till de behövande.

Ukraina

Idag hjälper vi ett barnhem i Lviv i västra Ukraina, där vi ser till att en lekplats blir uppbyggd för barnhemsbarnen. Barnhemmet är underställt en lokal församling.

Vi erbjuder barn att få komma på sommarläger / vinterläger i Sverige.

Då situationen i östra Ukraina är ostabil och många Ukrainska aktiva kristna har flytt sina hem då de blivit hotade till livet, stödjer vi dessa familjer med ekonomisk hjälp. Speciellt familjer som har adopterat många barn.

Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Mission i Öst har börjat hjälpa barn med Hiv sedan 2013.

Idag stödjer vi ett kristet barnhem i Kathmandu, Nepal, som tar hand om barn med Hiv.

Vi stödjer dem ekonomiskt. Vi stödjer även ekonomiskt så att dessa barn skall få komma på sommarläger i Nepal.

För närvarande finns det 4 barn som snart blir 6 barn. Målsättningen är hela tiden utöka antalet barn. Dessa barn har oftast blivit föräldralösa då deras föräldrar har dött i AIDS.

Målsättningen är att hjälp till med …

  • Markköp och att få byggt hem för dessa barn
  • Att stödja ekonomiskt så att barnen kan gå i skola
  • Att se till att barnhemmet kan bli självförsörjande på livsmedel i så stor utsträckning som möjligt
  • Inköp av fordon för barnhemmet
  • Sponsrar ett årligt sommarläger i Nepal för dessa barn
  • Även har vi som målsättning att ge ut humanitär hjälp till de fattigaste familjerna som har barn
Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny